An Lộc Phúc nhận lời mời tham gia chương trình xác lp k lc Guiness: "Vietnam Brands Picture" – Bc tranh ln nht ghép t logo các doanh nghip. Chương trình ra đi vi s ng h t phía B Công Thương, B Văn hoá Th thao và Du lch nhân dp ngày "Thương hiu Vit Nam" 20/4/2009 và hướng ti k nim 1000 năm Thăng Long - Hà Ni.


 

Chương trình dự kiến xác lập kỷ lục bức tranh lớn nhất, có kích thước 6m x 8m mô tả hình ảnh thương hiệu Việt Nam, được xây dựng từ khoảng hơn 3000 miếng ghép logo bằng gỗ của các doanh nghiệp Việt. Sự kiện này nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó làm nên sức mạnh to lớn của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Lễ ra mắt bức tranh kỷ lục sẽ diễn ra từ 18/04/2009 – 20/04/2009 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng cả nước và trên thế giới.

 

Bộ phận PR-ALP