KHU Ở & THUÊ TRỌ
Địa điểm xây dựng: Q7, HCM  Quy mô: Nhà ở & thuê trọ  Diện tích xây dựng: 700m2  Năm thực hiện: 2017  Chủ đầu tư :  a.Hưng