BT12 CHỈNH CHU, BỀ THẾ
Địa điểm xây dựng: CẦN THƠ
Quy mô:
Biệt Thự
Diện tích xây dựng: 1400m2
Năm thực hiện: 2012
Chủ đầu tư :   a Bình