Hiện đại- Thanh thoát
Địa điểm xây dựng:HCM
Quy mô:
Biệt Thự
Diện tích xây dựng: 700m2
Năm thực hiện: 2013
Chủ đầu tư :