BT-CHỈNH CHU THANH LỊCH
Địa điểm xây dựng:HCM
Quy mô:
Biệt Thự
Diện tích xây dựng: 40m2
Năm thực hiện: 2015
Chủ đầu tư :  A,Tuấn