BT-CHIẾT TRUNG MỀM MẠI
Địa điểm xây dựng:HCM
Quy mô:
Biệt Thự
Diện tích xây dựng: 500m2
Năm thực hiện: 2015
Chủ đầu tư :  a.Ngói