BT/10 ĐÓN NẮNG, HỨNG GIÓ
Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Hóc Môn,HCM
Quy mô: Biệt thự
Diện tích xây dựng: 700 m2
Năm thực hiện: 2010
Chủ đầu tư : Anh Khanh