BT/10 BIỆT THỰ MIMOSA
Địa điểm xây dựng:  TP ĐÀ LẠT,
Quy mô: Biệt thự
Diện tích xây dựng: 850 m2
Năm thực hiện: 2010
Chủ đầu tư :   Anh Hùng