Tuyển tập thiết kế thường niên Không Gian An Lộc Phúc tập 2 
đã được phát hành độc quyền ở các nhà sách thuộc hệ thống Fahasa..Tập sách đã nhận được sự ủng hộ từ các khách hàng đã ,đang thiết kế và cả các khách hàng chuẩn bị thiết kế.
Đến với tuyển tập các khách hàng đã tìm thấy những ý tưởng mới,những không gian sống đẹp-đẳng cấp hưởng thụ sống mới.

Bìa sáchCác bạn hãy cùng chúng tôi cảm nhận điều đó từ tuyển tập và lựa chọn chúng tôi là người đồng hành khi bạn có nhu cầu tạo dựng cõi riêng của mình.


                                                                                             Bộ phận PR ALP