Tuyển tập Không gian sống An Lộc Phúc  tập 3 chuẩn bị xuất bản.
Vẫn là những  mảng không gian sống nhưng là những tìm tòi mới hơn sáng tạo hơn của Kts Trần Duy Bình và tập thể cộng sự An Lộc Phúc design.
Hi vọng sự hưởng ứng và góp ý của  các khách hàng.
Các bạn có thể tìm mua tại chuổi hệ thống nhà sách Fahasa hay tại gian hàng ALP ở khu trung tâm nhà thi đấu Phú Thọ tại thời gian diễn ra vietbulid từ 20-24/9/09