FAHASA-một trong 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á-Thái Bình Dương-tiếp tục ký hợp đồng độc quyền phân phối các tuyển tập 'KHÔNG GIAN AN LỘC PHÚC' của công ty An Lộc Phúc corp.
Các bạn có thể tham khảo thêm những hình ảnh của các công trình thiết kế cho khách hàng của ALP để có thêm những hình dung mới cho không gian sống của mình.
Sách phát hành trên toàn quốc ở các chuỗi hệ thống nhà sách Fahasa.