Ngày 7-10/1 Nhóm nhân viên có thành tích tốt trong năm 2009 đã có chuyến tham quan kết hợp nghĩ dưỡng tại Nha Trang.Chuyến đi này nhằm khích lệ sự phấn đấu làm việc,sáng tác đồng thời chuẩn bị cho việc khảo sát,lựa chọn các nhân tố cho 3 dự án văn phòng đại diện tại Nha Trang,Vũng Tàu,và HCM.
Tiêu chí phát triển công ty dựa trên nền tảng chất lượng dịch vụ và phong cách nghề.
 

                                                                                              
                                                                                              PR ALP