NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VN

Công trình đã trực tiếp tham gia quản lý - thiết kế triển khai kiến trúc, kỹ thuật thi công
CHỦ ĐẦU TƯ: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦUTƯ & PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA
Địa điểm xd: 35 đường 2 tháng 4, TP. Nha Trang
Quy mô: 09 tầng trong đó có một tầng hầm đậu xe
Tổng sàn: 4.600 m2