TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIN HỌC NHA TRANG

Công trình đã tham gia quản lý - thiết kế triển khai kiến trúc, kỹ thuật thi công CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN - BƯU ĐIỆN KHÁNH HÒA
Địa điểm xd: 50 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang
Quy mô: 12 tầng trong đó có một tầng hầm đậu xe
Tổng sàn: 6.000 m2