TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY DELTA FOOD

Công trình đã trực tiếp tham gia quản lý - thiết kế khai triển kiến trúc, kỹ thuật thi công
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY DELTAFOOD.
Địa điểm xd: Ngã Ba Sở Sao, Tỉnh Bình Dương
 Quy mô: 4 tầng - Tổng sàn: 2.500 m2