NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Công trình đã trực tiếp thiết kế kiến trúc - thiết  kế khai triển kiến trúc, kỹ thuật thi công.
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CƠ KHÍ & XÂY LẮP CN
 Địa điểm xd: Phường Linh Tây, Thủ Đức
Quy mô: 4 tầng -Tổng sàn: 1.800 m2