CỤM CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY PHA NHỚT AP PETROCHEMICAL

CHỦ ĐẦU TƯ: AP PETROCHEMICAL VN Địa điểm xd: Khu công nghiệp Ông Kèo, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Quy mô: Gồm nhà văn phòng - nhà xưởng và các nhà nghỉ dành cho GĐ, NV ..
Năm thiết kế:2006