Đứng tên sử dụng nền đất tái định cư cho người khác

TT - * Năm 2007, nhà bà tôi (em ông nội tôi) bị giải tỏa. Nhà nước có quy định giao đất tái định cư cho bà tôi và một số tiền đền bù đất. Nếu bà tôi không nhận đất tái định cư sẽ được nhận thêm 30 triệu đồng. Còn nếu bà tôi nhận đất tái định cư phải trả dần cho Nhà nước số tiền là 60 triệu đồng.

Hiện nay bà tôi không nhận đất tái định cư và ở nhờ nhà của tôi. Bây giờ tôi muốn bà tôi nhận phần đất tái định cư nói trên và tôi sẽ thay bà trả số tiền trên cho Nhà nước. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì để có thể có giấy tờ sử dụng mảnh đất trên với tên chủ sử dụng là tên của tôi?

PHẠM SĨ PHÚC (phusi1511@...)

- Theo khoản 2, điều 2, nghị định số 197 ngày 3-12-2004 của Chính phủ, người bị thu hồi đất, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, được bồi thường đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định.

Như vậy trường hợp này, người được Nhà nước giao đất tái định cư có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Nhà nước và sẽ được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người bà của anh chứ không phải là anh. Đương nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận, người bà có thể làm thủ tục chuyển nhượng hay tặng cho quyền sử dụng đất đó cho anh.

Anh cần thỏa thuận lại với người bà về cách xử lý đối với số tiền mà anh sẽ nộp thay (nếu có) và cả việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định nêu trên.

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN