Có cấp sổ đỏ cho phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận QSDĐ?

TTO - Tôi có mua 1 miếng đất 118m2 được phường xác nhận vào năm 2000. Nay tôi đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ thì quận tìm ra sổ đỏ đứng tên người bán có 72m2. Phần diện tích dư thêm 46m2 ngoài thực tế không có tranh chấp gì cả và đã được phường xuống đo đạc thực tế kiểm tra lại.

Cho tôi hỏi, nay tôi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cả phần diện tích còn lại thì có được không? Cần phải đóng các khoản tiền gì? Thủ tục thế nào? Xin cảm ơn.

Công Dưỡng (Đà Nẵng)

- Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Theo quy định tại khoản 1, điều 11 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì:

“Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày 1-7-2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1, điều 135 hoặc khoản 1, điều 136 nghị định số 181/2004/ NĐ-CP”.

Theo quy định nêu trên, do miếng đất bạn nhận chuyển nhượng (118m2) (bằng giấy tay) vào năm 2000 (trước ngày 1-7-2004) chỉ có 72m2 được công nhận trên sổ đỏ.

Vì vậy, đối với phần diện tích 72m2 này bạn không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và chỉ cần nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 điều 136 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai gồm có: Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận QSDĐ của người chuyển nhượng; Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (trong trường hợp bạn ủy quyền cho người khác thay mặt bạn tiến hành thủ tục). Ngoài ra, bạn cần nộp kèm vào hồ sơ văn bản bạn đã nhận chuyển nhượng QSDĐ (bằng giấy tay).

Theo quy định tại mục II thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31-1-2008 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên - môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, trong trường hợp bạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích 72m2 nêu trên thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 198/2004/NĐ-CP, nghị định số 84/2007/NĐ-CP; lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Đối với phần diện tích 46m2 nằm ngoài giấy chứng QSDĐ nêu trên, theo quy định tại khoản 1 điều 15 nghị định 84/2007/NĐ-CP, do bạn đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 nên trong trường hợp phần diện tích đất này không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 14 nghị định 84/2007/NĐ-CP.

(Cụ thể: Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai; Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý; Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc; Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng; Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm).

Đồng thời, bạn được UBND cấp xã xác nhận là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã xét duyệt hoặc chưa có quy hoạch được xét duyệt tại thời điểm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU